Rendszerfejlesztés (UML)

Képzés célja:

A képzés során a tanuló elsajátítja az alapvető lépéseit a rendszerfejlesztésenek. Ismereteket szerez ezen módszertanokból. Megismerkedik a CASE eszközök használatával. Megtanulja az UML nyelvet és diagrammokat készít. Megismeri a szoftverfejlesztési életciklus lépéseit. Alapvető adattípusok és algoritmusok ismeretének elsajátítása.

 

Képzés tartalma:

 • Szoftverek két nagy csoportja
 • Szoftverfejlesztési életciklus szakaszai, követelmények feltárása, analizálása
 • Tervezés, alrendszerek fejlesztése, rendszerintegráció
 • rendszer telepítése, rendszer evolúció, rendszer üzemen kívül helyezése
 • Szoftverfejlesztési modllek: vízesés model, evolúciós model, újrafelhasználás alapú model, inkrementális fejlesztési model, spirális model
 • OOP alapjai
 • Hibák csoportosítása, egységteszt, stresszteszt
 • Adattípusok (sor, verem, fa láncolt lista, többirányban láncolt lista)
 • Alapvető algoritmusok (rendezés, keresés, megszámlálás)
 • Az UML nyelv, UML diagrammok
 • UML diagramm készítő szoftver használata
 • Logikai rendszerterv
 • Fizikai rendszerterv
 • CASE eszközök

 

 

Diagram készítő szoftver:

Pacestar UML diagrammer

 

Ajánlott irodalom:

Link:

Könyv:

 • Arató-Schwarczenberger: Információs rendszerek szervezési módszertana; Computerbooks, 1993
 • Varga László, Sike Sándor: Szoftvertechnológia és UML; ELTE Eötvös Kiadó, 2008
2024 © Robert Girhiny