Bevezetés a programzásba (általános)

Képzés célja:

A képzés keretén belül a tanuló megismerkedik a programozás alapjaival. Megtanulja azt hogyan készíthet algoritmusokat, azokat hogyan lehet ábrázolni. Elsajátítja a C programozási nyelv alapjait.

 

Képzés tartalma:

 • Program futtatásának lépései, gépi kód, forráskód, fordító, értelmező, szintaktika, szemantika, szintakitkai hiba, szemantikai hiba (BUG)
 • Fejlesztői eszközök evolúciója, alapvető programozási nyelvek, programozási technikák
 • Alapvető elemek, operátorok, operandusok, szimbólumok, szonosítók, kulcsszavak, megjegyzések, literálok, címkék
 • A forráskód elkészítésének általános szabályai
 • Adat típusok, egyszerű és öszetett adatt taypusok (tömb, record, mutató)
 • Nevesített konstans, változó, üres utasítás, ugró utasítás, elágazás, ciklusszervezés és vezérlés átadó utasítások
 • Algoritmus készítés és ábrázolás: Folyamat ábra, Struktogram, Pszeudo kód
 • A C programozási nyelv alapjai, a Dev-C++ IDE beszerzése, telepítése és konfigurálása
 • C nyelv azonosítói, kulcsszavai, literáljai, típusai, változói, konstansai és operátorai
 • Printf, scanf függvények használata.
 • Eláhaztató If utasítás, for ciklusszervező utasítás.

 

 

Használt IDE (Integrated Development environment):

Bloodshed Dev C++

 

Ajánlott irodalom:

 • Brian W. Kernighan - Dennis M. Ritchie: A C programozási nyelv. MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ
 • Benkő Tiborné: Programozzunk C nyelven! COMPUTER BOOKS
 • Benkő Tiborné, Dr. Poppe András: Együtt könnyebb a programozás (C), COMPUTER BOOKS
 • Juhász István: Magas szintű programozási nyelvek 1:  https://it.inf.unideb.hu/honlap/prog1
2023 © Robert Girhiny