Szakdolgozat formai követelmények és mintadokumentumok 2014

 
A fentebb található formai követelmények mellett még a következőkre figyeljen és tartsa be a szakdolgozat formázásakor:  
 • Minden szöveg Arial betűtípusú és 13-as betűméretű legyen 1,5 sortávolsággal és sorkizárt igazítással, kivételt képez ez alól a forráskód, amelyet Courier New betűtípussal kell (ajánlott valamilyen kódszinező használata pl.: http://tohtml.com/).
 • A mellékelt fedlapot használja a beállított formázással, illetve a szakdolgozat legvégére a "Nyilatkozat"-ot is helyezze el
 • Az oldalsorszámozása a "Bevezetés"től kezdődjön
 • Sorszámozottak legyenek a fejezet/bekezdés címek (javasolt címsor 1-2-3)
 • A tartalomjegyzék a címsorok alapján generált!
 • Minden forrást: a szakirodalmat, Internetes oldalakat, ha csak ötlet szinten is van csak felhasználva belőle, akkor is fel kell tüntetni a "Irodalomjegyzék"-ben
 • "Irodalomjegyzék" felépítése: sorszám, szerző, könyv cím, kiadóneve, kiadási év
 • Szó szerinti idézetnél (idézőjelek közé kell rakni a szöveget és néhány sornál nem legyen több) és az ábrák, képeknél minden esetben szükséges forrás
 • Megjelölés a lábjegyzetbe, ha saját ábráról, képről van szó, akkor írja a lábjegyzetbe hogy "saját forrás"- az ábrákat, képeket is sorszámoznia kell és megnevezést/címet hozzáírnia (pl: 1. ábra: az ábra címe), és minden esetben az ábra/kép felé kell elhelyeznie. Ezeket az ábrákra/képekre vonatkozó leírásokat (pl: 1. ábra: az ábra címe) fel kell sorolni az "Ábrajegyzék"ben az oldalszám megjelölésével. Hasonlóan kell generálni mint a "Tartalomjegyzék"et. van ábrajegyzék generálás a word-ben
 • Ne felejtse el az irodalom- és ábrajegyzék előtt az "összegzés"-t megírni amivel összefoglalja és értékeli az elért eredményeket a szakdolgozatával kapcsolatban, esetleg továbbfejlesztési lehetőségekre hívja fel a figyelmet.
 • WEBPROGRAMOZÓK ESETÉN: az "Összegzés" előtt ne feledje, hogy egy "Telepítési útmutató"ra is szükség van, hogy hogyan és miket kell telepíteni, beállítani, hogy a CD/DVD mellékleten szereplő holnap működőképes legyen
 • Kössék bele a címoldali doksit, és  a nyilatkozatot!
 • 1 oldalas nyomtatást használunk - ezért a képeket ha  körbefuttatják szöveggel, akkor a jobb szélre helyezzék, ne a kötéshez!
 • Webeseknek a kód beleszámít a karakterszámba de ne essenek túlzásba.
 • Az idézett részeket idézőjelek közé szorítsák, lábjegyzetbe pedig a forrást jelöljék meg, a forrás az irodalomjegyzékbe is kerüljön be!
 • A szó szerinti átvétek, idéztek, ne haladják meg a dolgozat 20%-át! A legjobb ha 5-6 sornál többet 1x-re nem idéznek.
 • Használják a lábjegyzetet az adott forrásmegjelöléshez.
 • Az oldaltükör területének 50% -át meghaladó kép / táblázat/ ábra a mellékletbe kerüljön, különben az azon az oldalon található tartalom sem számítható a minimalizált oldalszámhoz
 • Ügyeljenek a dolgozat szerkezetében a 3-astagolásra, logikus építkezésre: bevezetés, tárgyalás, befejezés
Előre is köszönjük hogy a fentiek alapján formázzák tovább a szakdolgozatukat!
2019 © Robert Girhiny