Operátorok

A c programozási nyelv operátorai:

 

Precedencia

Operátor

Leírás

Példa

Példa magyarázata, eredménye

1

()

Csoportosítás

(a)

 

 

[]

Tömb-elérés

a[2]

Hivatkozás a második indexű tömbelemre

 

->

Mutatón keresztüli tag-elérés

ps->tag

hivatkozás mutatóval kijelölt struktúra adattagjára

 

.

Objektumon keresztüli tag-elérés

 

hivatkozás a struktúra adattagjára

 

++

Posztfix növelés

a++

az a értéke a növelés előtt

 

--

Posztfix csökkentés

a--

az a értéke a csökkentés előtt

2

 !

Logikai tagadás

 !a

az a negáltja

 

~

Bitenkénti negálás

~a

 

 

++

Prefix növelés

++a

az a értéke a növelés után

 

--

Prefix csökkentés

--a

az a értéke a csökkentés után

 

-

Előjel -

-a

 

 

+

Előjel +

+a

 

 

*

Hivatkozás objektumra

*p

hivatkozás a p által mutatott objektumra

 

&

Objektum címe

&a

az a változó címe

 

(típus)

Konverzió típusra

(b)a

b típusúvá konvertált a kifejezés

 

sizeof

Méret

sizeof(b)

b kifejezés mérete byte-ban

3

*

Szorzás

a*b

a és b szorzata

 

/

Osztás

a/b

a és b hányadosa

 

 %

Maradékszámítás

a%b

az a/b művelet maradéka

4

+

Összeadás

a+b

a és b összege

 

-

Kivonás

a-b

a és b különbsége

5

<< 

Bitenkénti eltolás balra

a<<b< p="">

a bitjeinek balra tolása b bittel

 

>> 

Bitenkénti eltolás jobbra

a>>b

a bitjeinek jobbra tolása b bittel

6

Kisebb

a<b< p="">

1, ha a<b, különben="" 0<="" p="">

 

<="

Kisebb-egyenlő

a<="b

1, ha a<="b," különben 0

 

 

Nagyobb

a>b

1, ha a>b, különben 0

 

>=

Nagyobb-egyenlő

a>=b

1, ha a>=b, különben 0

7

==

Egyenlő

a==b

1, ha a egyenlő b-vel, különben 0

 

 !=

Nemegyenlő

a!=b

1, ha a nem egyenlő b-vel, különben 0

8

&

Bitenkénti ÉS

a&b

a és b bitjei közötti ÉS kapcsolat

9

^

Bitenkénti kizáró VAGY

a^b

a és b bitjei közötti KIZÁRÓ VAGY kapcsolat

10

|

Bitenkénti megengedő VAGY

a|b

a és b bitjei közötti VAGY kapcsolat

11

&&

Logikai ÉS

a&&b

a és b közötti logikai ÉS kapcsolat

12

||

Logikai(megengedő) VAGY

a||b

a és b közötti logikai VAGY kapcsolat

13

 ? :

if-then-else operátor

a?e1:e2

az e1 kifejezés, ha a ≠ 0 (igaz ág), és az e2 kifejezés, ha nulla

14

=

Értékadás

a=b

a felveszi b értékét

 

+=

Összeadás és értékadás

a += b

a + b (az eredmény a-ba kerül)

 

-=

Kivonás és értékadás

a -= b

a - b (az eredmény a-ba kerül)

 

*=

Szorzás és értékadás

a *= b

a * b (az eredmény a-ba kerül)

 

/=

Osztás és értékadás

a /= b

a / b (az eredmény a-ba kerül)

 

%=

Maradékképzés és értékadás

a %= b

a % b (az eredmény a-ba kerül)

 

&=

Bitenkénti ÉS és értékadás

a &= b

a & b (az eredmény a-ba kerül)

 

^=

Bitenkénti kizáró VAGY és értékadás

a ^= b

a ^ b (az eredmény a-ba kerül)

 

|=

Bitenkénti megengedő VAGY és értékadás

a |= b

a | b (az eredmény a-ba kerül)

 

<<="

Eltolás balra és értékadás

a <<= b

a <

 

>>=

Eltolás jobbra és értékadás

a >>= b

a >> b (az eredmény a-ba kerül)

2019 © Robert Girhiny